ELTIM Services

ELTIM. elektrische vloerverwarming

De energie transitie van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie is in volle gang. Omschakeling van uw gasverwarming naar elektrische verwarming ligt dan ook voor de hand. Wij hebben een reeks aan producten voor dit doel in ons programma. De producten blinken uit in hun lange levensduur met een hoog rendement.


Ook en vooral als u zonnepanelen of een eigen windmolen(tje) hebt is het gebruik van deze producten bijzonder lucratief; u benut immers de door u zelf opgewekte energie; buiten de aanschaf van de panelen derhalve kosteloos en energie neutraal.
De door ons aangeboden producten zijn door een handige doe het zelfer te leggen en eenvoudig aan te sluiten.